אישה יווניה מהאי , ״לסבוס״, מתחננת בבכי שיצילו את הבית ואת העיר שלה מפני שיטפון הפליטים הערבים שמציפים את האי.
לקינוח תובנות מצד אמאם ערבי פאנטי וחרמן לגבי התרבותם של הערבים עם האוכלוסיה המקומית.