החינוך הערבי מכה שוב, הפעם בסרטון חדש של ילדה בוכה וכיצד מרגיעים אותה?