אוסף סרטונים של אלימות בפאנלים פוליטיים בעולם הערבי. זוהי תרבות הדיון שלהם