ראש עריית חברון הנבחר ימח שמו
מספר בגאווה לדור ההמשך ולצחוקם כיצד רצח 6 יהודים בחברון .
נקווה שמערכת הבטחון תבין מול מי יש לה עסק ולא תעיז לשתף עם הרוצח הנתעב פעולה חוץ מלחסל אותו