סרטון שצץ לאחרונה מראה את ההדרדרות בהרתעה הישראלית: