לא תוכלו להסיר את העיניים מהמסך…
הסברה זה לא רק לדעת את העובדות, אלא גם איך להציג אותן.
הלהט והעוצמה הם אלו שעושים את כל ההבדל.
וזה מה שהופך את הסרטון הזה ל – וואו.. פשוט וואו.

מי הופך ילדים לאפודי מגן?
אתם מגינים על רוע כשאתם תומכים בחמאס, זעק בגרון ניחר הרב שמולי בוטח בדיון שהתקיים
בין פרו ישראלים לפרו פלסטינים. באוניברסיטת אוקספורד באנגליה, האוניברסיטה המפורסמת ביותר בעולם,

Rabbi Shmuley Boteach