לא רק בארץ ערבים מתגרים ותוקפים שוטרים
זה קורה גם באירופה ובאמריקה.
בסרטון: מוסלמי מעליב ותוקף פיזית שוטרים אוסטרלים השוטרים מעבירים לו שיעור חינוך

Nassi