קבוצת תלמידים מחול שלמדו במכון גולד רחוב מלכי ישראל פינת הטורים 1967

תאריך: 1967

צילום: בתיה ניימן