פרויקטים בכחול – בוצע

פרוייקטים בירוק – בביצוע

פרוייקטים באדום – בתכנון

רשימת כל הפרוייקטים:

1. דרך החטיבות- בריכה מחוממת ומרכז ספורט – בביצוע
2. עצמון- שיפוץ מרכז רסקו. בביצוע
3. עצמון- בית קק"ל לנוער, ראשון בישראל . בביצוע
4. כוכבית, הר יונה – שדרוג שני מגרשי ספורט . בביצוע
5. בן גוריון – מתחם כושר במרחב הציבורי . בוצע
6. רותם, הר יונה – מתחם כושר במרחב הציבורי. בביצוע
7. סביון – פארק כלבים. בביצוע
8. מריו לזניק- פארק גמלאים . בביצוע
9. מריו לזניק- פארק משחקים. בוצע
10 יזרעאל , שכונה דרומית- בי"ס חדש לחב"ד. בביצוע
11. דרך החטיבות – קריית ממשלה חדשה . בביצוע
12. רסקו- שיפוץ מרכז רסקו . בביצוע
13. רסקו – הפיכת מגדל המים לאתר מורשת . בתכנון.
14 שד' מעלה יצחק – שדרוג כביש 10. בביצוע
15. גלבוע – תחנת משטרת המרחב . בביצוע
16. כרמל – העתקת תחנת המשטרה . בוצע
17. גלבוע – שיטור עירוני . בוצע
18. הר יונה – התחלת שדרוג כל גני הילדים בעיר. בביצוע
19. שושנים – שדרוג רחוב השושנים. בוצע
20. חרוד – שדרוג תשתיות עירוניות – בביצוע
21. פארק ציפורית- הקמת קריית הייטק . בביצוע
22. פארק ציפורית- העתקת מפעלי מש"א 7000 מצריפין, תל השומר וחיפה. בתכנון
23. צ'רצ'יל , מתחם תע"ש – בנייה למגורים. בתכנון
24. רימון – בנייה למגורים. בתכנון.
25. הר יונה ג' – בנייה למגורים. בביצוע
26. הר יונה ד' – בנייה למגורים . בתכנון
27. תירוש – רישות העיר במצלמות אבטחה . בביצוע
28. הגיא- תאורת לד ברחובות העיר . בתכנון
29. יקינטון- נקודת מד"א . בוצע
30. גלבוע – פאנלים סולאריים . בתכנון
31.צלף, הגיא – פרויקט "דירה להשכרה" . בתכנון
32. פינוי בינוי . בתכנון
33.מליבו – מעונות סטודנטים . תכנון
34. שיפוץ מרכז גורדון. תכנון
35. רכבת קלה. תכנון
36.הר יונה ג – כביש 6500 ( עוקף כפר כנא) . תכנון
37. מעלה יצחק ( מול בי"ס אלון) – רכבל. תכנון
38. אצטדיון גרין – שדרוג חווית צפייה ושיפוץ כללי . בביצוע
39. תבור – שדרוג כיכרות ברחבי העיר. בוצע
40. כרמל – גינון וטיפוח חזות העיר – בוצע
41. דרך העמק ע"ש שרון – הקמת מרכז למידה . תכנון .
42. תירוש- הקמת פארק עירוני . בביצוע.
43. ארבל – שיפוץ בית "יד לבנים" . בוצע
44 שדרוג כבישים ותשתיות בכל רחבי העיר.