1.  רחוב דרך החטיבות – הקמת בריכה מחוממת ומרכז ספורט ברקוביץ'
 2.  רחוב תירוש – שיפוץ מרכז רסקו
 3.  רחוב תבור – שדרוג הכביש
 4.  רחוב כוכבית שכונת הר יונה – דרוג מגרשי ספורט
 5.  שכונת בן גוריון – הקמת מתחם כושר במרחב הציבורי
 6.  רחוב רותם – שכונת הר יונה – מרחב כושר במרחב הציבורי
 7.  רחוב סביון – פארק כלבים
 8.  בן גוריון – פארק כלבים
 9.  מריו לזניק – פארק לגמלאים
 10.  רחוב יזרעאל (שכונה דרומית) הקמת בית ספר חב"ד
 11.  דרך קריית הממשלה – הקמת קריית ממשל
 12.  רסקו – מגדל המים
 13.  רסקו – שיפוץ רסקו
 14.  שדרות מעלה יצחק – סלילת כביש 10
 15.  גלבוע 16 – הקמת שיטור עירוני
 16.  גלבוע – תחנת מרחב משטרה מחוז צפון
 17.  הר יונה – שדרוג חצרות גני ילדים בכל רחבי העיר
 18. רחוב השושנים – שדרוג רחוב השושנים
 19. רחוב חרוד – שיפור תשתיות עירוניות
 20. רחוב חרוד יזרעאל – שיקום שכונות פיזי
 21. רחוב עצמון – בית קק"ל
 22. פארק ציפורית – הקמת קריית הייטק
 23. יער צרצ'יל – בניית שכונת מגורים חדשה
 24. רחוב רימון – תכנון  בנייה למגורים
 25. הר יונה ג' –  בנייה למגורים
 26.  הר יונה ד' בנייה למגורים
 27. רישות העיר במצלמות אבטחה
 28. תאורת לד ברחובות