מצרף לכם מפה אינטראקטיבית של הפרויקטים המרכזיים בנצרת עילית החדשה שלנו. המיפוי כולל פרויקטים שביצועם הושלם, פרויקטים שנמצאים כעת בביצוע ובתכנון מתקדם לאחר תקצוב ולקראת ביצוע

פרויקטים בכחול – בוצע פרוייקטים בירוק – בביצוע פרוייקטים באדום – בתכנון רשימת כל הפרוייקטים: 1. דרך החטיבות- בריכה מחוממת ומרכז ספורט – בביצוע 2. עצמון- שיפוץ מרכז רסקו. בביצוע 3. עצמון- בית קק"ל לנוער, ראשון בישראל . בביצוע 4. כוכבית, הר יונה – שדרוג שני מגרשי ספורט . בביצוע 5. בן גוריון – מתחם כושר במרחב הציבורי . בוצע 6. רותם, הר יונה – מתחם כושר במרחב הציבורי. בביצוע 7. סביון – פארק כלבים. בביצוע 8. מריו לזניק- פארק גמלאים . בביצוע 9. מריו לזניק- פארק משחקים. בוצע 10 יזרעאל , שכונה דרומית- בי"ס חדש לחב"ד. בביצוע 11. דרך החטיבות – קריית ממשלה חדשה . בביצוע 12. רסקו- שיפוץ מרכז רסקו . בביצוע 13. רסקו – הפיכת מגדל המים לאתר מורשת . בתכנון. 14 שד' מעלה יצחק – שדרוג כביש 10. בביצוע 15. גלבוע – תחנת משטרת המרחב . בביצוע 16. כרמל – העתקת תחנת המשטרה . בוצע 17. גלבוע – שיטור עירוני . בוצע 18. הר יונה – התחלת שדרוג כל גני הילדים בעיר. בביצוע 19. שושנים – שדרוג רחוב השושנים. בוצע 20. חרוד – שדרוג תשתיות עירוניות – בביצוע 21. פארק ציפורית- הקמת קריית הייטק . בביצוע 22. פארק ציפורית- העתקת מפעלי מש"א 7000 מצריפין, תל השומר וחיפה. בתכנון 23. צ'רצ'יל , מתחם תע"ש – בנייה למגורים. בתכנון 24. רימון – בנייה למגורים. בתכנון. 25. הר יונה ג' – בנייה למגורים. בביצוע 26. הר יונה ד'...

Read More