מצרף לכם מפה אינטראקטיבית של הפרויקטים המרכזיים בנצרת עילית החדשה שלנו. המיפוי כולל פרויקטים שביצועם הושלם, פרויקטים שנמצאים כעת בביצוע ובתכנון מתקדם לאחר תקצוב ולקראת ביצוע

   רחוב דרך החטיבות – הקמת בריכה מחוממת ומרכז ספורט ברקוביץ'  רחוב תירוש – שיפוץ מרכז רסקו  רחוב תבור – שדרוג הכביש  רחוב כוכבית שכונת הר יונה – דרוג מגרשי ספורט  שכונת בן גוריון – הקמת מתחם כושר במרחב הציבורי  רחוב רותם – שכונת הר יונה – מרחב כושר במרחב הציבורי  רחוב סביון – פארק כלבים  בן גוריון – פארק כלבים  מריו לזניק – פארק לגמלאים  רחוב יזרעאל (שכונה דרומית) הקמת בית ספר חב"ד  דרך קריית הממשלה – הקמת קריית ממשל  רסקו – מגדל המים  רסקו – שיפוץ רסקו  שדרות מעלה יצחק – סלילת כביש 10  גלבוע 16 –...

Read More