Select Page

קטגוריה: ארכיון

מצרף לכם מפה אינטראקטיבית של הפרויקטים המרכזיים בנצרת עילית החדשה שלנו. המיפוי כולל פרויקטים שביצועם הושלם, פרויקטים שנמצאים כעת בביצוע ובתכנון מתקדם לאחר תקצוב ולקראת ביצוע

פרויקטים בכחול – בוצע פרוייקטים בירוק – בביצוע פרוייקטים באדום – בתכנון רשימת כל הפרוייקטים: 1. דרך החטיבות- בריכה מחוממת ומרכז ספורט – בביצוע 2. עצמון- שיפוץ מרכז רסקו. בביצוע 3. עצמון- בית קק"ל...

Read More
Loading