Select Page

מחבר: admin

מצרף לכם מפה אינטראקטיבית של הפרויקטים המרכזיים בנצרת עילית החדשה שלנו. המיפוי כולל פרויקטים שביצועם הושלם, פרויקטים שנמצאים כעת בביצוע ובתכנון מתקדם לאחר תקצוב ולקראת ביצוע

   רחוב דרך החטיבות – הקמת בריכה מחוממת ומרכז ספורט ברקוביץ'  רחוב תירוש – שיפוץ מרכז רסקו  רחוב תבור – שדרוג הכביש  רחוב כוכבית שכונת הר יונה – דרוג מגרשי ספורט  שכונת בן גוריון – הקמת מתחם כושר במרחב הציבורי  רחוב רותם – שכונת הר יונה – מרחב כושר במרחב הציבורי  רחוב סביון – פארק כלבים  בן גוריון – פארק כלבים  מריו לזניק – פארק לגמלאים  רחוב יזרעאל (שכונה דרומית) הקמת בית ספר חב"ד  דרך קריית הממשלה – הקמת קריית ממשל  רסקו – מגדל המים  רסקו – שיפוץ רסקו  שדרות מעלה יצחק – סלילת כביש 10  גלבוע 16 –...

Read More

אישה יווניה מהאי, מתחננת בבכי שיצילו את הבית ואת העיר שלה מפני שיטפון הפליטים

אישה יווניה מהאי , ״לסבוס״, מתחננת בבכי שיצילו את הבית ואת העיר שלה מפני שיטפון הפליטים הערבים שמציפים את האי. לקינוח תובנות מצד אמאם ערבי פאנטי וחרמן לגבי התרבותם של הערבים עם האוכלוסיה...

Read More

גיבור ישראל משחזר כיצד ניטרול בידיים חשופות מחבל עם שתי סכינים

וכך כותב יונתן יעקבוביץ: כבוד לגיסי התותח Shraga Stern שהציל בתושייתו חיים ומנע טבח במשפחה, תוך כדי שהוא מנטרל מחבל חמוש בשני סכינים בידיים חשופות. אשרינו שיש לנו לוחמים כאלה, אפשר לישון בשקט. עכשיו לא נותר אלא לאחל לו שיחלים במהרה!...

Read More