שדר פלסטיני נעקץ בשידור חי על ידי דבורה. רמוקלים חובה. פיפי