כלב תקיפה מראה את כישוריו שיודע בדיוק מתי לתקוף ולא שניה אחת לפני