עדאלה מקדם את מדיניות הביטחון של ממשלות זרות דרך בג"צ? הכל חלק מהשיטה.

 

עתירת הארגון האנטי-ציוני הקיצוני 'עדאלה' לבג"צ שימנע את השימוש בגופות מחבלים כקלח מיקוח במו"מ על שבויים ונעדרים, עתירה שבג"צ הסכים לדון בה ושם ללעג את הפרדת הרשויות בישראל, היא ממש לא תקדים יוצא דופן במחוזותינו.

 

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מסוכנת שבה שורת ארגונים, רובם שתולים של מדינות זרות ובמימונן, מנצלים את האקטיביזם השיפוטי שבג"צ מנהיג במערכת המשפט כדי לבלום בעזרתה את היכולת של המדינה ליישם מדיניות. בדרך זו הם מצליחים לתקוע את מדיניות הממשלה לגירוש מסתננים, למנוע את פיתוח הנגב ואת הסדרת הקרקעות בו, לחסום את יכולת ההרתעה מול הטרור ועוד.

השיטה קבועה: הארגונים השתולים עותרים, בג"צ מזהה הזדמנות ומתערב במדיניות. אותה השיטה פועלת פעם אחר פעם ומעקרת מתוכן את רצון הציבור ואת הדמוקרטיה הישראלית.

כלומר ממשלות זרות שיש לישראל יחסים דיפלומטיים במקום לעסוק בדיפלומטיה עסוקות בלוחמה משפטית נגד ישראל.

פעם אחת זה 'יש דין', ארגון לוחמה משפטית שרודף אחר ישובים יהודים ועותר לבג"צ כדי שיורה על הריסתם. פעם אחרת זה 'המוקד להגנת הפרט', ארגון שמחבל בשיטתיות במדיניות הביטחון של ישראל ע"י עתירות וצווים משפטיים שנועדו למנוע ענישה של המחבלים ומשפחותיהם, ופעם אחרת אלו שורת ארגוני ההגנה על מסתננים שעתירותיהם מהוות בסיס לקביעת סטנדרטים משפטיים הזויים של בג"צ, במהלך שנועד לכפות על המדינה להשאיר בתוכה את המסתננים ולא לגרשם.

 

עדאלה קיבל בשנים ב6 השנים האחרונות 15,636,428 שקלים ממשלות זרות, ובין השנים 2008-2016 $2,043,397 דולר מהקרן לישראל חדשה.
'המוקד להגנת הפרט' קיבל בשנים 2012-2017 19,059,509שקלים ממשלות זרות, ובין השנים 2008-2016 $ 759,051 דולר מהקרן לישראל חדשה.
'א.ס.ף', 'המוקד לפליטים ומהגרים' קו לעובד ושאר קואלייצית הסיוע למסתננים הלא חוקיים קיבלה בשנים 2012-2017 ₪ 46,309,024 שקלים ממשלות זרות, ו- $10,086,993 מהקרן לישראל חדשה.

דורית בייניש באירוע של קרן פורד עם הקרן החדשה לישראל

***
אלו רק מקרים אחדים מתוך מערכה גדולה ושיטתית של הפעלת לוחמה משפטית עמוקה על ידי ארגונים שמתקיימים מכספי ממשלות זרות. מי שמאפשר, ואפילו מעודד את הפיאסקו הבלתי-דמוקרטי הזה הם שופטי בג"צ, אשר בנסיונם להשיג כוח רב יותר לרשות בה הם מכהנים, הופכים את עצמם לכלי בלתי-דמוקרטי בידי אג'נדות אנטי-ציוניות.

 

*** ***
@תנועת אם תרצו