SJW

תכירו את גבי גזית, צבוע, שקרן ומטריד סדרתי לכאורה. אנחנו כאן כדי לחשוף את הבזוי בפרצופו האמיתי.

גבי גזית מסית, מקלל, מגדף, משמיץ ומשקר. בואו תראו את מעלליו שלו ושל משפחתו. א. גבי גזית מטיף נגד החרדים ונגד השתמטות אבל הבן שלו בעצמו השתמט מצה"ל ורק לאחר זמן רק התגיי... ...

"צלם צלם אותי בועט לו בראש, בטח נראה לו שהוא ישתיק אותנו". זה מה שאמר אחד הנערים. אפילו חיות לא תוקפות סתם

"צלם צלם אותי בועט לו בראש, בטח נראה לו שהוא ישתיק אותנו". זה מה שאמר אחד הנערים. אפילו חיות לא תוקפות סתם, אותם זה לא עניין. הוא חטף מכות רק כי ביקש מהם שלא יעשו רעש מחוץ ... ...